Bestyrelsen

Grundejerforeningen Toftegaardsparken 

Bestyrelsen

  • Formand: Ulla Jensen 

Poppelvej 103

Tlf. 51 93 46 51

  • Næstformand:

Kristian Busch

Poppelvej 69

  • Sekretær:

Karsten Sørensen

Poppelvej 119

  • Grønmand:

Allan Olsen 

Poppelvej 23

  • Kasserer:

Joséphine Kokholm

Poppelvej 29Bestyrelsen og deres opgaver


Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der vælges af Generalforsamlingen.


Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær.


Bestyrelsen har den daglige ledelse af foreningens virksomhed; herunder drift og vedligeholdelse af

fællesanlæg, og varetager dens formål og interesser.


Det er vigtigt at påpege, at bestyrelsens arbejde er frivilligt arbejde, og det er ikke deres opgave at holde området ryddet for affald eller at være "Politibetjente".