For medlemmer

Medlemmer


Medlemmer


Når man ejer et rækkehus på adresserne Poppelvej 1-121 og Kastanjevej 22-62 er det et krav, at man er medlem af Grundejerforeningen Toftegaardsparken.Kontingent


Kontingentet bliver betalt to gange årligt - maj og november. 


Første opkrævning kommer fra betalingsservice, hvor der er et girokort med, hvis du ikke har tilmeldt din betaling til automatisk trækning.


Du kan tilmelde dig til betalingsservice, så dit halvårlige medlemskontingent til Grundejerforeningen bliver betalt til tiden – så slipper du for rykkergebyr på 100 kr.
Materialegården og trailerområdet


Materialegården: 


Er placeret mellem Vindegårdsvej og Poppelvej. Den er aflåst med en nøgle, som kan blive udleveret hos formanden mod et gebyr på 100 kr.


HUSK: Der er ingen forsikring på gården, så tjek om din indbosforsikring dækker.....Trailerområdet: Er placeret ved siden af Materialgården mellem Vindegårdsvej og Poppelvej. 


Du er velkommen til at holde din campingvogn eller trailer på pladsen. Hvis du benytter dig af en plads, skal du stå for vedligeholdesen af den plads du benytter (græsslåning og hækkeklipning)


HUSK: Der er ingen forsikring på området/pladsen.


Generalforsamling:


Som medlem af foreningen får du medindfydelse på, hvad der skal ske i dit nærområde. Der er en årlig Generalforsamling i februar måned. Det årlige møde foregår på den lokale skole, Vemmedrupskolen, hvor der vil være forfriksninger og rig mulighed for at give sin mening til kende.


Hvis du ønsker at have et forslag op på Generalforsamlingen, er det vigtigt, at bestyrelsen modtager dette 14 dage før afholdelsen af mødet jf. vedtægterne.


På hver ordinær Generalforsamling skal følgende punkter behandles jf. vedtægterne:


1.Valg af dirigent


2.Bestyrelsens beretning om det forløbne år


3.Aflæggelse af regnskab underskrevet af bestyrelsen og revisorer jfr. § 16


4.Indkomne forslag


5.Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent, jfr. § 6


6.Valg:


Medlemmer til bestyrelsen


2 suppleanter til bestyrelsen


1 ekstern revisor


7.Eventuelt